• Open Podium Poëzie Maastricht - When Poetry speaks, we listen

Open Podium Poëzie Maastricht - When Poetry speaks, we listen


Spreek poëzie, wij luisteren.

Op 14 januari organiseerde Open Podium Poëzie Maastricht tijdens de maand van de poëzie, i.s.m. stichting PEM en Centre Ceramique een open podium waar iedereen welkom was om poëzie voor te dragen. Het mocht eigen werk zijn maar dat hoefde zeker niet. Én het mocht in elke taal.

When poetry speaks, we listen

On January 14th , Open Podium Poëzie Maastricht organises an open stage during which anyone was welcome to recite poetry, in cooperation with PEM and Centre Ceramique during the month of poetry. The choice is yours; own writings, old works and poems in whatever language you wish!

Open Podium Poëzie Maastricht - Nederlands


Daar Maastricht veel nationaliteiten herbergt, nemen we als doel om 12 verschillende talen of dialecten ten gehore te brengen! Inspiratie kan gehaald worden uit het landelijk thema 'THEATER, uitlopend in het pluche van de zaal' u bent zelf echter vrij te kiezen. Gedichtenbundels zijn ook aanwezig om inspiratie uit te halen.

Het Latijns Amerikaanse duo Daniel Rodriguez & Veu zal het wereldlijke karakter van deze middag kracht bij zetten met hun Zuid-Amerikaanse en Spaanse liederen. De toegang is gratis en er zal een kleine bar aanwezig zijn. Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden om iets voor te dragen, u kunt contact opnemen met: Lonneke ten Hooven: lontenhooven@gmail.com. Wees welkom!

Lees meer over de de missie, visie en doelstelling

- - -

As Maastricht gives shelter to many different nationalities, we aim to present twelve different languages or dialects. Inspiration can be drawn by the national theme “THEATRE”, but you are free to choose. Poetry books will also be present for inspiration.

The South-American music duo Daniel Rodriguez &Veu strengthens the worldly character of this afternoon with their South-American and Spanish songs. The entrance is free of charge and there will be a small bar. If you want to sign up, or have any questions, feel free to contact Lonneke ten Hooven: lontenhooven@gmail.com. You're welcome to join!

Read more about the mission, vision and ambition