• Di 14 juli, 20-21u, Pesthuyspodium - lezing ‘Rollende koppen’

Di 14 juli, 20-21u, Pesthuyspodium - lezing ‘Rollende koppen’

Hoe brachten de door het Revolutionair Tribunaal ter dood veroordeelden hun laatste dagen door? Waar zaten zij gevangen? En hoe bereidden zij zich voor op het onvermijdelijke: de guillotine? Aan de hand van afscheidsbrieven en ooggetuigenverslagen wordt in de lezing ‘Rollende koppen’ een beeld geschetst van de tragische, heldhaftige, maar soms ook vermakelijke en zelfs hilarische laatste dagen van de veelal aristocratische slachtoffers en tegenstanders van de Franse Revolutie.
Daarbij wordt natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan misschien wel het beroemdste slachtoffer van de guillotine, Marie Antoinette, echtgenote van Lodewijk XVI. En aan de man die eerst ‘hoofdleverancier' van het Tribunaal was, maar tenslotte zijn eigen hoofd verloor onder het ‘nationale scheermes’, Maximilien de Robespierre. Wie de bal kaatst…

Quatorze Juillet in het PESTHUYSPODIUM
De lezing ‘Rollende koppen’ wordt verzorgd door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf en omlijst door Franse chansons van Trio Deux Chevaux .
Hoe brachten de door het Revolutionair Tribunaal ter dood veroordeelden hun laatste dagen door? Waar zaten zij gevangen? En hoe bereidden zij zich voor op het onvermijdelijke: de guillotine? Aan de hand van afscheidsbrieven en ooggetuigenverslagen wordt in de lezing ‘Rollende koppen’ een beeld geschetst van de tragische, heldhaftige, maar soms ook vermakelijke en zelfs hilarische laatste dagen van de veelal aristocratische slachtoffers en tegenstanders van de Franse Revolutie. Daarbij wordt natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan misschien wel het beroemdste slachtoffer van de guillotine, Marie Antoinette, echtgenote van Lodewijk XVI. En aan de man die eerst ‘hoofdleverancier' van het Tribunaal was, maar tenslotte zijn eigen hoofd verloor onder het ‘nationale scheermes’, Maximilien de Robespierre. Wie de bal kaatst…