•  La Fondation Project Extraordinaire Maestricht - Stichting PEM

La Fondation Project Extraordinaire Maestricht - Stichting PEM

La Foundation Project Extraordinaire Maestricht heeft tot doel het faciliteren van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Maastricht. Verder wil de stichting het cultuurhistorisch bewustzijn van bewoners en bezoekers bevorderen. Het bestuur bestaat uit actieve burgers uit Maastricht. Evenementen richten zich op de gehele Euregio en Frankrijk..

Sinds 2008 organiseert PEM het evenement Quatorze Juillet a Maestricht. Verder draagt de stichting bij aan het jaarlijks rond de kerstdagen doen slagen van Magisch Maastricht in het Jekerkwartier. Naast deze activiteiten zullen er met ingang van 2017 ook kleine evenementen plaatsvinden onder de naam 'En PEM public'. De actiteiten onder de naam Open Podium Poezie Maastricht zijn hier een van de uitwerkingen van. 

Om al deze evenementen te doen slagen is PEM voortdurend op zoek naar sponsoren, donateurs en vrijwillgers.  Ook staan we open voor suggesties. telefoon??? Mailen kan ook naar ????