• Programma 11-19 juli

Programma 11-19 juli

openluchtfilm * franse markt * brocante & kunstmarkt * concerten * jeu de boules

 7e editie

Zaterdag 11 juli
• Terras Sjiek 12-19u - Easy Sounds
• Pleintje Café forum/Café De Belsj 15u - Pierre et les optimistes
• Café Forum 20-03u - Soirée dansant tropizienne
Zondag 12 juli
• Stadscafé Lure 14u - Les Tables d’Hotes € 2
• Pieterstraat/OLV Vrouweplein - 11-16u - Classic Cars Parade
• Stadscafé Lure 15u - Thé à Deux
• Pleintje Café Forum/ Café De Belsj 15u - La voix de ses Maitres
• Café De Pieter 18u - Véronique Jean & Henry Schüler
• Café Forum 20:30u - Symfonie, film met Julien Clerc
Maandag 13 juli
• Café Forum 20:30u - Jazzsession Français
• Pandhof kruisherenhotel 21u - Alain Hiver - Hommage à Jean Ferrat
Concert + glas wijn: € 25; met vooraf diner: € 70. Reserveer via (043) 329 20 20

DINSDAG 14 JULI
Quatorze Juillet à Maestricht in Faliezusterpark, nabij Pater Vinktorentje
• 13u - Hijsen Franse vlag door honorair consul van Frankrijk, dhr. Camiel Oostwegel.
12-19u - Culinaire-, Brocante- en Kunstmarkt [Place du Tertre]
• 14-22u - Disco Le Sud, Kinderschilderworkshop, Duo Olivia, Op Herme Kinderensemble, Francine & Romain, Zigano, Trio Deux Chevaux en Les Chaupiques
22-24u - Openluchtfilm La fille du Puisatier

• Café Tribunal 17:30u Thé a Deux
• Pesthuyspodium 20-22u Rollende Koppen en Trio Deux Chevaux
Lezing van cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf over de Franse Revolutie.
Trio Deux Chevaux leidt u door geschiedenis van het Franstalig lied. € 10
Reserveren via www.pesthuyspodium.nl of info@pesthuyspodium.nl

Zondag 19 Juli

• Stadscafé Lure 12-18u Jeu de Boules toernooi
• Pleintje Café Forum/ De Belsj 15u - Franc et Pierre

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Liberté - Egalité - Fraternité

Maastricht is de meest Franse stad van ons land: de Fransen lieten er stevig hun sporen na en het Bourgondische Joie de Vivre zit er nog altijd diep in. Le Quatorze Juillet, de nationale Franse feestdag, wordt voor de 7e keer gevierd in het rustieke Jekerkwartier. Het ‘Quartier Latin’ van Maastricht is een week lang in Franse sferen gehuld. Het hoogtepunt is op dinsdag 14 juli, wanneer wordt gevierd dat op 14 juli 1789 met de bestorming van de Bastille in Parijs de Franse revolutie begon. Die dag vinden er in het Faliezusterpark bij het Pater Vinktorentje allerlei feestelijkheden plaats, zoals een Franse markt, een brocante- en kunstmarkt, concertjes en afsluitend is er in de openlucht een filmvertoning. Toegang is voor ieder, groot en klein, vrij.

Zaterdag 11 juli

• Terras sjiek 12-19u - Easy Sounds • PleinTje Café forum/ Café De Belsj 15u - Pierre et les optimistes • Café forum 20-03u - Soirée dansant tropizienne

Zondag 12 juli

• sTaDsCafé lure 14- Les Tables d’Hotes € 2 15u - Thé a Deux • PleinTje Café forum/ Café De Belsj 15u - La voix de ses Maitres • Café De PieTer 18u - Véronique Jean & Henry Schüler • Café forum 20:30u - Symfonie Film van Julien Clerc

Maandag 13 juli

• Café forum 20:30u - Jazzsession Français • PanDHof kruisHerenHoTel 21u - Alain Hiver - Hommage à Jean Ferrat Concert + glas wijn: € 25; met vooraf diner: € 70. Reserveer via (043) 329 20 20

Organisatie: La Fondation Project Extraordinaire Maestricht (PEM) i.s.m. Stichting Ondernemend Jekerkwartier (OJK). Met dank aan Stichting Frederik Edmond Brand, Kanunnik Salden Nieuwenhof Fonds | Camiel Oostwegel, Honorair Consul Frankrijk | Koekkelkoren Dranken | Vojacek wijnen | Feminineart | Ristore Subsidiebegeleiding | Cultuuragenda Maastricht Week IN Week UIT & MaastrichtNet

Dinsdag 14 juli

QuaTorze juilleT à maesTriCHT • faliezusTerPark/PaTer VinkTorenTje 13u - Hijsen Franse vlag door honorair consul van Frankrijk, dhr. Camiel Oostwegel. 12-19u - Culinaire-, Brocante- en Kunstmarkt [Place du Tertre] 14-22u - Disco Le Sud, Kinderschilderworkshop o.l.v. J. Canton, Duo Olivia, Op Herme Kinderensemble, Kumulus talent, Francine & Romain, Les Chaupiques 22-24u - oPenluCHTfilm la fille Du PuisaTier*

• Café TriBunal 17:30u Thé a Deux • PesTHuysPoDium 20-22u Rollende Koppen en Trio Deux Chevaux Lezing van cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf over de Franse Revolutie. Trio Deux Chevaux leidt u door geschiedenis van het Franstalig lied. € 10 Reserveren via www.pesthuyspodium.nl of info@pesthuyspodium.nl

Zondag 19 Juli

• sTaDsCafé lure 12-18u Jeu de Boules toernooi • PleinTje Café forum/ De Belsj 15u - Franc et Pierre

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk tenzij anders vermeld.

* Het aantal stoelen bij de openluchtfilm is beperkt. Horeca aanwezig. Slecht weer locatie: Waalse Kerk, Pieterstraat.

www.14julliet.nl